Översikt

Total Ställning
Team ställning
Resultat
Poäng per lopp


Tabell 1: Total Ställning

Placering totalt: Deltagare Bil/Team Poäng Bestraffningar Diff
1 Emil Andersson Seco Tools Racing Team 239

2 Henrik Ossiansson Chevrolet Motorsport Sweden 235
4
3 Robert Johnsson Flash Engineering 199 Race 2: 1 Warning, 1 Gult kort plus tidstillägg 36
4 Jonas Lageson Seco Tools Racing Team 168
31
5 Kent Bredesen Chevrolet Motorsport Sweden 168
0
6 Martin Godolakis Seat Dealer Team 163
5
7 Bertil Wallén Team Bygma 143 Race5: Tidstillägg 20
8 Daniel Hofmann Team Biogas.se 133 Race3: 1 Gult kort, Race5: 1 Gult kort plus tidstillägg 10
9 Erik Godolakis Seat Dealer Team 128
5
10 Daniel Pantzar Team Biogas.se 41 Race2: 1 Gult kort plus tidstillägg 87
11 Sauli Skinnari Flash Engineering 32
9
12 Tony Turujlija MA:GP 21 Race3: 1 Warning 11
13 Sten Åberg Team Bygma 16
5
14 Lars Strömberg WestCoastRacing 9
7
15 Patrik Ottosson Polestar 1
8
16 Jonas Mattsson MA:GP 0
1

Tabell 2: Team ställning

Placering Team Poäng Vinster
1 Seco Tools Racing Team 407 540 kr
2 Chevrolet Motorsport Sweden 403 270 kr
3 Seat Dealer Team 291 90 kr
4 Flash Engineering 231
5 Team Biogas.se 174
6 Team Bygma 159
7 MA:GP 21
8 WestCoastRacing 9
9 Polestar 1

Tabell 3: Resultat

Ver 111106
Gick av stapeln vecka: 11w44 11w44 11w46 11w46 11w48 11w48 11w50 11w50 12w02 12w02 12w04 12w04 12w06 12w06 12w08 12w08 12w10 12w10
Placering i lopp

Lopp 1 Lopp 2 Lopp 3 Lopp 4 Lopp 5 Lopp 6 Lopp 7 Lopp 8 Lopp 9 Lopp 10 Lopp 11 Lopp 12 Lopp 13 Lopp 14 Lopp 15 Lopp 16 Lopp 17 Lopp 18Startnr Deltagare Bil/Team Jyllandsringen Jyllandsringen Ring Knutstorp Ring Knutstorp Mantorp Park Mantorp Park Göteborg Göteborg Falkenberg Falkenberg Karlskoga Karlskoga Jyllandsringen Jyllandsringen Ring Knutstorp Ring Knutstorp Mantorp Mantorp
Poängavdrag Sorteringsdata


Placering Poäng Sorteringdata


1 Emil Andersson Seco Tools Racing Team 1 8 5 2 2 5 1 3 2 4 99 99 1 5 3 1 4 1

3311200100


1 25 1000000000


7 Jonas Lageson Seco Tools Racing Team 3 7 4 4 3 3 7 1 3 6 99 99 6 8 4 8 3 6

1042022000


2 18 100000000


2 Henrik Ossiansson Chevrolet Motorsport Sweden 5 2 1 5 4 1 4 2 1 5 1 3 4 2 99 99 2 5

3202400000


3 15 10000000


4 Kent Bredesen Chevrolet Motorsport Sweden 2 6 2 10 99 99 3 13 8 1 4 2 5 7 2 3 6 9

1210010111


4 12 1000000


3 Daniel Hofmann Team Biogas.se 8 1 13 8 6 8 9 12 99 99 3 4 99 99 1 7 5 2

1100010310,01


5 10 100000


15 Daniel Pantzar Team Biogas.se 9 14 7 7 12 10 13 11 9 7 99 99 99 99 6 5 12 11

3021,21


6 8 10000


5 Martin Godolakis Seat Dealer Team 10 5 6 3 7 2 5 5 99 99 7 1 2 6 5 2 9 7

110312001


7 6 1000


12 Erik Godolakis Seat Dealer Team 7 3 8 1 8 6 10 7 5 3 6 8 7 3 10 10 8 8

1020112301


8 4 100


6 Robert Johnsson Flash Engineering 6 16 3 6 1 4 2 6 4 10 2 5 3 4 7 4 1 3

1122030001


9 2 10


9 Sauli Skinnari Flash Engineering 14 15 10 13 11 13 8 10 6 9 8 7 9 9 99 99 10 10

10113,1


10 1 1


8 Lars Strömberg WestCoastRacing 12 9 9 9 10 9 99 99 99 99 99 99 99 99 12 12 99 99

41,01


11 0 0,1


16 Robert Strömberg WestCoastRacing 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

0


12 0 0,01


10 Bertil Wallén Team Bygma 4 4 12 12 5 12 6 4 7 2 5 6 8 1 9 9 7 4

104111000,03


13 0 0


11 Sten Åberg Team Bygma 13 11 11 11 13 11 11 8 99 99 99 99 12 11 8 6 11 99

100,5


14 0 0


21 Tony Turujlija MA:GP 11 10 14 14 9 7 12 9 10 8 9 9 10 12 11 11 99 99

1122,11


15 0 0


22 Jonas Mattsson MA:GP 16 12 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

0,01


16 0 0


20 Patrik Ottosson Polestar 15 13 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 11 10 99 99 13 12

0,01


17 0 0


Poäng
Placering totalt: Deltagare Bil/Team Lopp 1 Lopp 2 Summa: Lopp 3 Lopp 4 Summa: Lopp 5 Lopp 6 Summa: Lopp 7 Lopp 8 Summa: Lopp 9 Lopp 10 Summa: Lopp 11 Lopp 12 Summa: Lopp 13 Lopp 14 Summa: Lopp 15 Lopp 16 Summa: Lopp 17 Lopp 18 Summa: Summa poäng Slutresultat Poängprocent Sorteringsdata
Teampoäng Team totalt

Emil Andersson Seco Tools Racing Team 25 4 29 10 18 28 18 10 28 25 15 40 18 12 30 0 0 0 25 10 35 15 25 40 12 25 37 267 239 14,1 3311200100Jonas Lageson Seco Tools Racing Team 15 6 21 12 12 24 15 15 30 6 25 31 15 8 23 0 0 0 8 4 12 12 4 16 15 8 23 180 168 9,9 1042022000
Seco Tools Racing Team 407

Henrik Ossiansson Chevrolet Motorsport Sweden 10 18 28 25 10 35 12 25 37 12 18 30 25 10 35 25 15 40 12 18 30 0 0 0 18 10 28 263 235 13,9 3202400000Kent Bredesen Chevrolet Motorsport Sweden 18 8 26 18 1 19 0 0 0 15 0 15 4 25 29 12 18 30 10 6 16 18 15 33 8 2 10 178 168 9,9 1210010111
Chevrolet Motorsport Sweden 403

Daniel Hofmann Team Biogas.se 4 25 29 0 4 4 8 4 12 2 0 2 0 0 0 15 12 27 0 0 0 25 6 31 10 18 28 133 133 7,8 1100010310,01Daniel Pantzar Team Biogas.se 2 0 2 6 6 12 0 1 1 0 0 0 2 6 8 0 0 0 0 0 0 8 10 18 0 0 0 41 41 2,4 3021,21
Team Biogas.se 174

Martin Godolakis Seat Dealer Team 1 10 11 8 15 23 6 18 24 10 10 20 0 0 0 6 25 31 18 8 26 10 18 28 2 6 8 171 163 9,6 110312001Erik Godolakis Seat Dealer Team 6 15 21 4 25 29 4 8 12 1 6 7 10 15 25 8 4 12 6 15 21 1 1 2 4 4 8 137 128 7,5 1020112301
Seat Dealer Team 291

Robert Johnsson Flash Engineering 8 0 8 15 8 23 25 12 37 18 8 26 12 1 13 18 10 28 15 12 27 6 12 18 25 15 40 220 199 11,7 1122030001Sauli Skinnari Flash Engineering 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 5 8 2 10 4 6 10 2 2 4 0 0 0 1 1 2 32 32 1,9 10113,1
Flash Engineering 231

Lars Strömberg WestCoastRacing 0 2 2 2 2 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0,5 41,01Robert Strömberg WestCoastRacing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
WestCoastRacing 9

Bertil Wallén Team Bygma 12 12 24 0 0 0 10 0 10 8 12 20 6 18 24 10 8 18 4 25 29 2 2 4 6 12 18 147 143 8,4 104111000,03Sten Åberg Team Bygma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12 0 0 0 16 16 0,9 100,5
Team Bygma 159

Tony Turujlija MA:GP 0 1 1 0 0 0 2 6 8 0 2 2 1 4 5 2 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 21 21 1,2 1122,11Jonas Mattsson MA:GP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,01
MA:GP 21

Patrik Ottosson Polestar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0,1 0,01
Polestar 1


Tabell 4: Poäng per lopp


X X X X X X X X x
Avdrag 1 kväll Avdrag 2 kväll

Jyllandsringen Ring Knutstorp Mantorp Park Göteborg Falkenberg Karlskoga Jyllandsringen Ring Knutstorp Mantorp


Emil Andersson 29 28 28 40 30 0 35 40 37


Jonas Lageson 21 24 30 31 23 0 12 16 23


Henrik Ossiansson 28 35 37 30 35 40 30 0 28


Kent Bredesen 26 19 0 15 29 30 16 33 10


Daniel Hofmann 29 4 12 2 0 27 0 31 28


Daniel Pantzar 2 12 1 0 8 0 0 18 0


Martin Godolakis 11 23 24 20 0 31 26 28 8


Erik Godolakis 21 29 12 7 25 12 21 2 8


Robert Johnsson 8 23 37 26 13 28 27 18 40


Sauli Skinnari 0 1 0 5 10 10 4 0 2


Lars Strömberg 2 4 3 0 0 0 0 0 0


Robert Strömberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Bertil Wallén 24 0 10 20 24 18 29 4 18


Sten Åberg 0 0 0 4 0 0 0 12 0


Tony Turujlija 1 0 8 2 5 4 1 0 0


Jonas Mattsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Patrik Ottosson 0 0 0 0 0 0 1 0 0